Tuesday, July 19, 2011

Padamkan sekularisme

Sekularisme

Ramai yang tahu berkata tentang sekularisme namun gagal untuk memahami maksud di sebaliknya. Ada yang beranggapan sekularisme itu perlu dan ada juga yang menolak kehadiran sekularisme dalam nadi kehidupan
Sekularisme adalah fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan social manusia. Ini bermakna sekularisme memisahkan perihal keagamaan dan kehidupan seharian kita. Jika sebagai Islam, adakah kita patut menyetujui perkara ini?

Sekular dalam bahasa arab disebut al-‘ilmaniyyah, diambil daripada perkataan ilmu yang bermaksud mengangkat mertabat ilmu. Namun begitu, menurut tokoh pemikiran Islam, Prof. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, makna tersirat secular ialah al-ladiniyyah (tanpa agama) atau al-la’ aqidah (tanpa akidah).

Sejarah sekularisme

Ianya tercetus ketika pihak gereja Eropah mengongkong masyarakat dan bertindak menyekat perkembangan sains dan ilmu pengetahuan kerana khuatir masyarakat akan memberontak dan menjatuhkan kekuasaan gereja apabila mereka menguasai ilmu pengetahuan.
Selain mengongkong, pihak gereja juga menguasai segala tindak-tanduk pengikutnya dengan meletakkan keputusan penting di tangan pihak gereja dan mengaut keuntungan daripada penganut agama mereka dengan cara yang salah.

Masyarakat Eropah berasa tertekan dan tertindas dengan apa yang dilakukan oleh para pendeta. Bagi mengatasi kezaliman tersebut maka terjadilah pemisahan antara agama (kristian) dan kehidupan kerana doktrin gereja tidak dapat menerima ilmu pengetahuan dan sains sebagai sebahagian cara hidup mereka.
Para pejuang secular akhirnya menyebarkan fahaman secular ini agar masyarakat keluar daripada kepompong gereja yang begitu mengikat serta menindas. Mereka merasakan jika mereka terus-menerus berada di bawah kekuasaan gereja maka kemajuan dalam kehidupan tidak dapat dicapai.

Setelah itu tercetuslah ideology sekularisme, iaitu sebuah fahaman yang menganggap bahawa urusan keagamaan, ketuhanan atau gereja tidak harus dicampur dengan urusan Negara, politik dan pentadbiran.

Impak sekularisme pada hari ini

Dalam undang-undang, hukum Islam kini hanya digunapakai untuk skop yang kecil seperti hal nikah kahwin dan tuntutan cerai. Tiada hukum jinayat atau hudud yang mana sepatutnya menjadi teras dalam undang-undang sebuah Negara Islam.

Dalam sistem pendidikan, percampuran di antara lelaki dan perempuan (ikhtilat) di peringkat institusi pengajian.

Dalam media massa, media menjadi agen penyebaran virus kerosakan akhlak dan moral. Masyarakat menerima bulat-bulat apa yang disampaikan media dan tercetuslah pelbagai gejala social yang diinspirasikan oleh apa yang ditonton dan didengar. Maka tidak hairanlah anak-anak zaman ini sangat cepat belajar mengenal hal-hal yang berhubungan dengan percintaan, hubungan lelaki dan perempuan bahkan sudah hilang perasaan malu dan lain-lain sifat mulia.

Kembalilah umat Islam kepada Islam

Allah SWT berfirman:
“wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagi mu.”
(surah al-Baqarah 2:208)

Islam merupakan sebuah agama yang sempurna dan telah mengatur semua hal berkenaan kehidupan. Dalamnya terkandung akidah dan syariah.  

No comments: